Taubesällskapet i Skåne
c/o Lars Närwall
Regementsgatan 52 A, lgh 2801
217 48 Malmö

Välkommen till Taubesällskapet i Skåne!

Taubesällskapet i Skåne tar tillvara den konstskatt som Astri och Evert Taube lämnade efter sig. Häri ligger att förvalta och föra vidare en kulturtradition av skulptur, måleri, lyrik och, inte minst, visor.

Sällskapet har en av Sveriges bästa körer för Taubevisor. Strax över 60 sångare i fyra stämmor borgar för att det låter ordentligt. Samordnar dessa insatser gör musikdirektör Jan Ek, under vars ledning kören hela tiden överträffar sig själv.

Härifrån kan du besöka sällskapets sida eller körens sida. Dock är många aktiviteter gemensamma.