Taubesällskapet i Skåne
c/o Lars Närwall
Regementsgatan 52 A, lgh 2801
217 48 Malmö

Bli medlem

Som medlem får du komma samman med intresserade personer i alla åldrar och lyssna på duktiga Taubetolkare och även delta i allsång.

Taubesällskapets målsättning är att på olika sätt sprida kunskap om både Astri och Evert Taube och föra vidare det kulturarv som de efterlämnade.

Var med vid våra vis- och allsångskonserter, föredrag, studiecirklar i ämnet Taube, utflykter och resor. Vi ordnar också träffar, då medlemmarna på ett eller annat sätt presenterar ”Taube på sitt sätt”!

Vi har bl.a ordnat reser i Evert Taubes fotspår och då besökt Samborombon, San Remo och sjungit på piazzan i Florens (där Astri och Evert förlovade sig).  Vi har besökt Stockholms skärgård, Vinga och Ängön.  Sedan några år tillbaka har vi inbjudit till ”Taube vid Öresund” där vi kan lyssna eller dansa till Taube´s musik. Vi har gjort dagsresor resor till bl.a. Ven, Hallands Väderö, Bornholm och Hanö!

Välkommen som medlem!

Gör så här så hamnar du i ett gott sällskap!

Skicka ett mail till lars@narconsult.se och uppge ditt namn, adress, telefonnummer och epostadress

Genom att betala medlemsavgiften 150 kr till Bankgiro 554-3384, så ges möjlighet att deltaga i sällskapets aktiviteter och få fortlöpande information via medlemsblad.

Utlandsboende inom EU kan med fördel betala på internet.

Kanske har du hjälp av nedanstående bankuppgifter:

Handelsbanken Bankgiro 554-3384

IBAN SE30 6000 0000 0007 7386 2218

BIC HANDSESS