Taubesällskapet i Skåne
c/o Lars Närwall
Regementsgatan 52 A, lgh 2801
217 48 Malmö

Styrelsen

Vice ordförande
Rolf Jörgensson

Sekreterare
Göran Eklund

Revisor
Bela Reller

Valberedning
Charlie Stjernström
Pia Nörling