Taubesällskapet i Skåne
c/o Lars Närwall
Regementsgatan 52 A, lgh 2801
217 48 Malmö

Bibliografi

Böcker av och om Evert Taube.
Sammanställning av Taubesällskapet.

Evert Taubes produktion är svåröverskådlig. Det gäller både visproduktion och prosa. Inom prosan tillämpade han ofta återanvändning; samma berättelse kan återkomma – i ursprungligt skick eller bearbetat – under flera olika namn i flera olika böcker. De flesta av visorna publicerade han i de återkommande vissamlingarna.
Men de kan också återfinnas i publikationer som ”Evert Taubes bästa” eller ”Sju Taube-succéer” och dylikt. Några finns endast på grammofoninspelningar och några på speciella notblad, tillägnade segelsällskap eller dylikt. Om några – till exempel hyllningssången till Gustav V – förklarade han att ”den har jag strukit ur min produktion”.

Prosa:

Inte precis om kvinnorna. 1918
Mina damer och herrar. Roman. 1919
På böljan blå, i städer och på land. 1920
Oss emellan. 1921
På kryss med Ellinor. Prosa och ett flertal visor. 1923
Svärmare och stigmän. 1925
På gott och ont. 1927
Många hundra gröna mil. 1951
Jag kommer av ett brusand’ hav. 1952
I Najadernas gränd. 1954
Strövtåg i Ranrike. 1955
De fyra vindarnas gata. 1956
Vallfart. 1957
Västlig horisont. 1957
Svarta tjurar. 1958
Berättelser under ett fikonträd. 1960
Guatemala. 1961
Återkomst. 1961
Don Diego Karlsson de la Rosas roman. 1962
Vid tiden för Astri och Apollon. 1964
Flyg till Pampas. 1968
Richard Lejonhjärta och Filip II. Skådespel. 1970

Samlingar prosa:

Med skum om bogen. Samling berättelser. 1939
Än spelar Pan. Berättelser i urval av Inga-Britt Fredholm. 1965
Samlade berättelser I. (Jag kommer av ett brusand’ hav, Från tecknar- och målartiden). 1966
Samlade berättelser II. (På kryss med Ellinor, Många hundra gröna mil). 1966
Samlade berättelser III. (I Najadernas gränd, Strövtåg i Ranrike). 1966
Samlade berättelser IV. (De fyra vindarnas gata, Västlig horisont). 1966
Samlade berättelser V. (Vallfart, Septentrion, Och skulle det så vara). 1967
Samlade berättelser VI. (Svarta tjurar, Berättelser under ett fikonträd). 1967
Samlade berättelser VII. (Don Diego Karlsson de la Rosas roman). 1967
Samlade berättelser VIII. (Återkomst, Ur Guatemala, Vid tiden för Astri och Apollon). 1967
Eldflugorna dansar. Berättelser i urval av Inga-Britt Fredholm. 1978

Visor och lyrik:

Sju sjömansvisor och Byssan Lull samt Flickan i Havanna. 1919
Flickan i Havanna. 1922
Den Gyldene Freden. Ballader och visor. 1924
Bröllopsballader och rosenrim. 1925
Kärleksvisor och sjöballader. 1927
Frithiof Anderssons visbok. 1929
Den Gyldene Fredens Folianter. 1934
Ultra Marin. 1936
Evert Taubes bästa. 1937
Himlajord. 1938
Fiorella från Caramella. 1941
Sjösalaboken. 1942
Ballader i Bohuslän. 1943
Evert Taubes nya bästa. 1944
Svärmerier. 1946
Ballader i det blå. 1948
Pepita dansar. 1950
I dina drömmar. 1953
Evert Taubes bästa. 1954
Dikter (Vår tids lyrik). 1955
Evert Taubes bästa. 1955
Förlustelse och frid. 1957
Septentrion. 1958
Och skulle det så vara. 1959

Samlingar av visor och dikter:

Samlade visor 1-11. 1945-1951
Hjärtats nyckel heter sång. Visor i urval av Sven-Bertil Taube. 1960
Så länge skutan kan gå. Visor i urval av Sven-Bertil Taube. 1963.
Jag går i mina tankar. Dikter i urval av Petter Bergman. 1965
Min älskling du är som en ros. Visor i urval. 1966
Sol och vår. Visor i urval av Sven-Bertil Taube. 1967
Blå anemoner. Dikter om kärleken i urval av Georg Svensson. 1972
Strand och hav i öst och väst. Dikter från Sveriges kuster i urval av Inga-Britt Fredholm. 1974

Samlingar redigerade av Evert Taube:

Svenska ballader och visor från medeltiden till våra dagar. 1948
Stockholmsmelodi. Antologi. 1965

Några böcker om Evert Taube:

När jag var en ung caballero. En bildbiografi redigerad av Inga-Britt Fredholm. 1970
Kom i min famn. En bildbiografi av Inga-Britt Fredholm. 1972
Evert Taube – en del av vår vardag och vår glädje. Av Bo Strömstedt och Edvard Matz.
Redaktör Agneta Jonsson. 1975
Evert Taube. Poet Musikant Artist. Av Georg Svensson. 1976
Evert Taube i Expressen. Av Bo Strömstedt m fl. 1976
Ett sätt att vara. Av Georg Svensson.1977
Evert Taubes genombrott. Av Rigmor Schill. Doktorsavhandling.
(Evert Taube-sällskapets årsskrift 1984.)
Evert Taube. Ett personligt porträtt av Marianne Greenwood. 1984
Äventyret Evert. Av Edvard Matz. Foto: Gunnar Nilsson. 1986
”Tänk inspirera herr Andersson”. Av Inga-Britt Fredholm. 1990
Resa med Evert Taube. Av Bertil Ekerlid. 1990
Evert Taube. Livet som konst – konsten som liv. Biografi. Av Mikael Timm. 1998
Till bords med Evert Taube. Av Jesper Taube och Petter Karlsson 2000.
Evert Taube-sällskapets årsskrifter 1979-