Taubesällskapet i Skåne
c/o Lars Närwall
Regementsgatan 52 A, lgh 2801
217 48 Malmö

Stipendium 2011

Den 15/10 2011 firade Taubesällskapet 15-år och Håkan Lundh samt Jan Ek fick stipendium med vardera 5 000 kronor!
Stipendium Jan Ek färg Stipendium Håkan Lundh färg